Visie

Kid's Garden deelt de principes van de  Fomento Onderwijsgroep: persoonlijke aandacht voor elk kind en elk gezin, uitstekende educatie en de leidende rol van ouders als belangrijkste opvoeders. De methode is geïnspireerd op een katholieke visie op het leven die onder meer is terug te vinden in de aandacht voor feesten zoals Kerstmis en Pasen.  

Omdat een kind gebaat is bij een goede samenwerking van pedagogisch medewerkers, management en ouders willen we samen de basis leggen voor de ontwikkeling van het kind tot een evenwichtig en vrij mens die in staat is om verantwoorde keuzes te maken. We hechten daarom belang aan een sfeer waarin op een open en loyale manier met elkaar gecommuniceerd wordt.

We begeleiden het kind op een opbouwende en positieve manier. We laten het actief meedenken en zelf voorbeelden aandragen, we geven voorbeeldjes: ‘Vriendelijkheid laat je zien door een kindje te vragen om met je te spelen’ of ‘als je op je beurt moet wachten heb je geduld nodig’. Dit draagt ook bij aan een prettige sfeer. 

Ook al verloopt de ontwikkeling van kinderen in grote lijnen hetzelfde, elk kind is anders, uniek, heeft zijn eigen manier van leren, zijn ritme, zijn gevoel voor eigenwaarde, zijn verlangen naar geluk... Daar houden wij rekening mee.  

Alles wat we doen, alles wat we aanbieden is onderbouwd. Ieder kind is welkom, wel wordt van de ouders verwacht dat ze onze visie respecteren.

Wilt u meer hierover lezen? In onze vestiging ligt het volledige pedagogisch beleid ter inzage.

©2020 Kid's Garden                                                                                        Kid's Garden Bemelergrubbe 15, 6226 NK Maastricht - 06 41646007 - info@kidsgardenmaastricht.nl - Volgen