top of page
Ouders en pedagogisch medewerksters werken samen

Onze beroepskrachten werken samen met de ouders voor het welzijn van het kind

Om een solide basis te leggen voor de toekomst van uw kind, is het nodig dat ouders en leerkrachten dezelfde pedagogische principes delen. Daarom hechten wij veel waarde aan goede communicatie. Samen met de ouders maken we voor elk kind een persoonlijk ontwikkelingsplan. Ook verzorgen we cursussen en informatiebijeenkomsten voor ouders.

Cursussen voor ouders

Het opvoeden van kinderen kan een uitdaging zijn, vooral omdat ze niet met een handleiding geboren worden. Kid's Garden biedt lezingen en cursussen aan om ouders te helpen de ontwikkelingsfasen van hun kind beter te begrijpen.

In hun eerste levensjaren kunnen kinderen gewoontes aanleren zoals opruimen, gaan slapen, gevarieerd eten en goede hygiëne. Als professionals in de ontwikkeling van kinderen leveren we graag een bijdrage om het de ouders te vergemakkelijken hun educatieproject voor het gezin uit voeren.

Kid's Garden Maastricht | Courses For Parents
Kid's Garden Maastricht | Clear and Constant Communication

Duidelijke en constante communicatie

We houden u op de hoogte van de vooruitgang en
de dagelijkse prestaties van uw kind.

Digitaal dagboek

We gebruiken een digitaal dagboek om u bij te praten over de laatste ontwikkelingen en het welzijn van uw kind. Zo houden we u op de hoogte van het dagelijks leven van uw kind in Kid’s Garden.

 

Ouder-leraar vergaderingen

We plannen elke drie maanden een één-op-één ontmoeting met de ouders. 

Persoonlijke Communicatie

We houden ook contact met u over de breng- en ophaaltijden voor uw kind. En we maken graag tijd voor uw persoonlijke vragen of zorgen.

Kwaliteitsgarantie

Kid's Garden Maastricht streeft naar hoogwaardige kinderopvang. Het kinderdagverblijf staat, net als alle andere aanbieders van kinderopvang, geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) en wordt jaarlijks bezocht door de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) om te garanderen dat aan de kwaliteitseisen wordt voldaan.

 

Kid's Garden bewaart kopieën van deze inspectierapporten in eigen beheer en deze zijn op verzoek voor iedereen beschikbaar. Het inspectierapport van Kid's Garden Maastricht vindt u hier.

Kid's Garden Maastricht | Quality Assurance
Kid's Garden Maastricht | A child playing in the sand

Klachten

Indien er zich problemen voordoen, wordt u geadviseerd dit met de betrokken medewerkster te bespreken. Betrek zo nodig de manager bij het gesprek. Als dit niet tot een passende oplossing leidt, vul dan hier het Klachtenformulier in. 

Komt u er samen met Kid’s Garden niet uit, dan kunt u contact zoeken met het Klachtenloket Kinderopvang. Met advies of bemiddeling proberen zij samen met u de klacht op te lossen.  

Als u daar geen gebruik van wenst te maken of als dat niet lukt, vraag dan de Geschillencommissie Kinderopvang een uitspraak te doen.

Ons klachtenbeleid vindt u hier.

De oudercommissie

De oudercommissie van Kid’s Garden is een raad die de belangen van alle ouders en hun kinderen bij Kid’s Garden vertegenwoordigt. Het algehele doel van deze raad is om te helpen bij het behouden en verbeteren van de kwaliteit van de dagopvang. Om dat te bereiken communiceert de oudercommissie met ouders, het management van Kid’s Garden en andere organisaties als de GGD.

Onder de taken van een oudercommissie vallen o.a.:

 • Bemiddelen tussen ouders en het management van Kid’s Garden.

 • Ontvangen en vertegenwoordigen van de wensen en klachten van ouders

 • Adviseren van het bestuur van Kid’s Garden betreffende:

  • Prijsbeleid

  • Openingsuren

  • Pedagogisch en educatief beleid

  • Voeding

  • Veiligheid

  • Gezondheid

  • Klachtenbeleid

 • Evalueren van de kwaliteit van bovengenoemde onderwerpen

 • Organiseren van evenementen

richard-sagredo-FDJi2t7VWy0-unsplash.jpg
Leden van de oudercommissie

De oudercommissie komt iedere 3 maanden bijeen. Deze vergaderingen zijn open voor deelname voor alle ouders. De data van deze vergaderingen worden vooraf aangekondigd in de nieuwsbrief van Kid’s Garden. De oudercommissie kan ook bereikt worden via e-mail: oc.kidsgarden@gmail.comMeer informatie over de taken van de oudercommissie kun je vinden op: https://www.boink.info/themapagina/oudercommissie.

kiki.jpg

Kiki Thiessen-Bakker 

voorzitter

javier.jpeg

Javier Serrano 

bottom of page