Volgen

  • facebook kidsgardenmaastricht

Kid's Garden Bemelergrubbe 15, 6226 NK Maastricht   
06 23127493 - info@kidsgardenmaastricht.nl

©2018 by Kids garden. Proudly created with Wix.com

 Over ons  

Een kind ontwikkelt zich razendsnel, zeker in de eerste jaren. Wij hebben de ambitie het hierbij optimaal te begeleiden en daarbij met de ouders samen te werken.


Wij bieden een veilige omgeving waardoor het kind alle ruimte krijgt zich te ontwikkelen door samen te spelen, te leren en te genieten van alles wat Kid’s Garden biedt. Als de ouders dat willen kan het kind ook kennismaken met een andere taal. 

chalkboard Tekeningen

Ontstaan

Kid’s Garden valt onder Stichting INVOKI
(Stichting Integrale Vorming van het Kind).  De initiatiefnemers hebben deze stichting  in 2013 opgericht nadat zij zich hadden verdiept in de pedagogische visie van de Fomento Onderwijs Groep. Zij kwamen tot de conclusie dat deze ook voor Nederland waardevol zou kunnen zijn. 

De Fomento Onderwijs Groep is een wereldwijd opererende organisatie die werd opgericht door een groep ouders en leerkrachten. Er zijn methodes ontwikkeld voor  kinderdagverblijven, basisscholen en het middelbaar onderwijs. Inmiddels heeft Fomento 35 scholen met meer dan 23.000 leerlingen en is er contact met 16.000 gezinnen.
Daarnaast adviseert Fomento 250 partners in 28 landen bij initiatieven op het gebied van onderwijs. Deze hebben essentiële overeenkomsten, maar er is alle ruimte voor de praktische invulling, rekening houdend met culturele verschillen.  

INVOKI begint met het programma Optimist
dat ontwikkeld is voor kinderen tot 4 jaar. 


De stichting heeft contractueel de exclusieve rechten
verworven om Optimist te mogen gebruiken.  

Pedagogische medewerkers

De identiteit van Kid’s Garden schept verwachtingen. Het succes van ons project hangt voor een groot deel af van het pedagogisch team. We hechten veel aandacht aan  professionaliteit, persoonlijkheid, initiatief, flexibiliteit en doorzettingsvermogen.  

 

Onze pedagogisch medewerkers zijn niet alleen deskundig maar ze geven ook invulling aan hun voorbeeldfunctie. Zij tonen belangstelling voor de leefwereld van het kind, hebben oog en hart voor ieder kind en helpen het om zijn talenten en het gevoel voor eigenwaarde te ontwikkelen. 

 

Zij reflecteren op hun eigen pedagogisch handelen en kunnen zich daardoor verder ontwikkelen.  Zij volgen de aanpassingen aan de nieuwste pedagogische inzichten in het project en zijn bereid tot kennisverdieping en training. De gezamenlijke inzet komt zowel aan het gezin als aan de opvang ten goede.

 

Hbo-opgeleide en ervaren krachten leiden de groep. Jonge, ambitieuze krachten assisteren en allen zijn bereid zich verder te ontwikkelen in de visie van Fomento.

Ons team

Linda

pedagogisch
medewerker

Graag wil ik me aan jullie voorstellen! Ik ben Linda, getrouwd met Marco en samen hebben we een zoon Sean (8 jaar) en een dochter Jade (5 jaar).

In 2007 heb ik mijn studie SPW Onderwijsassistent niveau 4 afgerond en ben ik gaan werken in de kinderopvang. Zorgdragen voor de ontwikkeling en groei van kinderen, vind ik enorm interessant.  Door mijn opleiding voor gewichtsconsulent, is mijn interesse in gezonde en verantwoorde voeding groter geworden. In 2018 ben ik mijn baan in de kinderopvang gaan combineren met een eigen bedrijf in levensstijlverandering door middel van gezonde voeding. Ik ben dan ook vereerd dat ik mijn deskundigheid met betrekking tot het voedingsbeleid bij Kid’s Garden mag gaan inzetten.

Ik heet jullie, van harte welkom.

Vanesa

pedagogisch 
medewerker

Ik ben Vanesa, getrouwd en moeder van drie kinderen. Ik ben Spaanse en na mijn universitaire studie pedagogiek ben ik een kinderdagverblijf begonnen in Spanje. Ik werk inmiddels tien jaar met kinderen en ga nu als pedagogisch medewerker aan de slag bij Kid's Garden, waar ik ook het Spaanstalig programma zal verzorgen.
Ik ben vrolijk, enthousiast, positief ingesteld, met een groot verant-woordelijkheidsgevoel. Ik maak snel contact met de kinderen onder meer dankzij mijn creativiteit en specifieke kennis van de ontwikkeling en interesses van de kinderen.

Ik wil graag een steun zijn in de ontwikkeling van uw kinderen, altijd met respect voor hun eigenheid.

Tot gauw in Kid’s Garden!

Ghislaine

pedagogisch 
medewerker

Mijn naam is Ghislaine, 25 jaar en ik woon in Maastricht . Ik heb de Hbo-opleiding Leerkracht Primair Onderwijs gevolgd. Gedurende deze opleiding heb ik ook de minor Leesbevordering gevolgd en geleerd hoe ik met kinderboeken en aanvullende activiteiten aandacht kan geven aan de ontwikkeling van het kind. Praktijkervaringen hebben mij doen inzien dat in het onderwijs geen aandacht is voor het individu. Daarom heb ik besloten om niet voor de klas te gaan staan, maar als pedagogisch medewerker bij Kid's Garden aan de slag te gaan. Hun methodiek spreekt mij vooral aan omdat de ontwikkeling van het kind nauwgezet gevolgd wordt. Om mijn kennis en inzichten op pedagogisch gebied verder uit te breiden ben ik bezig met de opleiding tot Kindercoach. Ik ben enthousiast, creatief, sportief en zorgzaam. Werken met kinderen is mijn passie. Ik hoop jullie snel te zien bij Kid's Garden!

Maaike

manager

Mijn achtergrond als docent en manager heeft mij tot Kid’s Garden gebracht. Daarna ben ik verantwoordelijk voor het dagelijks reilen en zeilen. Ik ben het eerste aanspreekpunt voor ouders met praktische vragen over breng- en haaltijden, uitstapjes, enz. Het bewaken van de kwaliteit van de opvang en de veiligheid van uw kind is voor mij een prioriteit.

Ik verheug  me erop u van dienst te kunnen zijn. 

Dayenne

pedagogisch 
medewerker

Mijn naam is Dayenne Nelissen-Reep. Ik ben geboren in 1985, getrouwd met Jos en moeder van ons zoontje Mason (2015).

Sinds maart 2014 werk ik als zelfstandig ondernemer. Ik bied voornamelijk BSO opvang aan, maar daarnaast ook  activiteitenbegeleiding en amusement.

Ik weet dat het verzorgen en begeleiden van kinderen grote verantwoordelijkheden met zich meebrengt. Daarom vind ik het belangrijk om mezelf continu te ontwikkelen op het gebied van pedagogiek.

Na het afronden van mijn opleiding “Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker 4 Kinderopvang” ben ik gestart met de opleiding “Pedagogisch Beleidsmedewerker/coach”.

Hoewel ik mijn werk met veel plezier en enthousiasme uitvoer, mis ik het samenwerken met collega's. 

Daarom heb ik ervoor gekozen om naast mijn eigen bedrijf te starten bij Kid’s Garden. 

Ik kijk uit naar een prettige samenwerking. 

Wat u kunt doen met uw klacht over Kid’s Garden:

Bespreek de klacht met de betrokken medewerker. Schakel indien nodig de manager in. 
Leidt dit niet tot de gewenste oplossing, vul dan het klachtenformulier in. 
Komt u er samen met Kid’s Garden niet uit? Zoek dan contact met Klachtenloket Kinderopvang. Met advies of bemiddeling proberen zij samen met u de klacht op te lossen. Als dit niet lukt, vraag dan de Geschillencommissie

Kinderopvang een uitspraak te doen.