Locatie

Kid’s Garden is gevestigd aan de Bemelergrubbe 15, 6226 NK Maastricht. In dit pand is ook  Kentalis gevestigd, een instituut voor kinderen tot 5 jaar met communicatiemoeilijkheden door een verminderd gehoor of een taalontwikkelingsstoornis.
Kid’s Garden gebruikt het grootste deel van het ruime pand.

Behalve de groepsruimtes is er een centrale hal
waar de kinderen volop kunnen spelen. Er is een gymzaaltje en een muzieklokaal.
Er is volop daglicht en er is een grote buitenruimte.

 

Het pand en de directe omgeving hebben een
mooie en groene uitstraling. Er is voldoende
ruimte om te parkeren.

We zijn open van 07.30-18.00u. Extra opvang is mogelijk vanaf 07.00 en tot 18.30 uur.
 

In 2020 zijn we gesloten op:  1 januari, Carnaval: 24 en 25 februari, Goede vrijdag: 10 april, Paasmaandag: 13 april, Koningsdag: 27 april, Bevrijdingsdag:5 mei, Hemelvaart: 21 mei; Pinkstermaandag: 1 juni, Kerstmis: 25 december. 

Bijzonderheden sluitingstijden: 
Op 24 en 31 december 2020 zijn we
om 17.00 uur gesloten.

 

Tarieven 

BRUTO  MAANDTARIEVEN 2020

In de startfase biedt  Kid’s Garden:

Een contract voor 52 weken;  € 7,90 per uur. 

Dit betekent gegarandeerde opvang voor 52 weken op de afgesproken dagen / dagdelen gedurende het hele jaar m.u.v. de feestdagen.

Een contract voor 40 weken; €8,02 per uur.  

Dit contract is specifiek bedoeld voor opvang buiten de schoolvakanties.   

De opvang wordt op jaarbasis berekend en daarna in 12 gelijke termijnen in rekening gebracht.

Vanwege de vaste lasten, waaronder de jaarlijkse huisvestingskosten, ligt het uurtarief  hoger.   

Contract voor flexibele opvang voor 70 tot 100 uur per maand;  € 8, 10 per uur.

In dit contract wordt het aantal uren dat per maand wordt afgenomen vastgelegd. Deze uren vallen binnen  de reguliere openingstijden 7.30-18.00 uur. Minimaal 4 weken van tevoren hebben wij de data en tijden nodig waarop uw kind naar de opvang komt.
 

Om de rust in de groep te bewaren en het groepsritme niet te storen hanteren wij de de volgende breng- en haaltijden:

Brengtijden: tussen 07.30 – 9.00 uur
Ophalen: tussen 16.30 en 18.00 uur

Als u kinderopvangtoeslag ontvangt, betaalt u netto een lager bedrag. De hoogte van de kinderopvangtoeslag is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en van het aantal werkuren. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst