Programma Optimist

Speels en innovatief

Optimist is een pedagogisch-didactisch programma voor kinderen tot 4 jaar.
Het is  voortdurend in ontwikkeling. De groei van het kind als persoon staat centraal. 

Optimist is ontwikkeld door Fomento Onderwijsgroep. Het is een speelse en innovatieve methode die de creativiteit en het enthousiasme bij de kinderen aanwakkert. Er wordt dagelijks een programma gevolgd op fysiek, motorisch, cognitief, sociaal-emotioneel en moreel gebied, zodat de kinderen kunnen groeien in de breedste zin van het woord.  

Voor elk kind wordt een persoonlijk ontwikkelplan gemaakt
dat met de ouders wordt besproken. Daarom zijn de
contactmomenten met de ouders belangrijk. 

Kid’s Garden organiseert ook informatieavonden over opvoeden. 

Motorisch programma

Dingen ontdekken, anderen nadoen, op onderzoek uitgaan, dit alles is eigen aan het kind. We werken dagelijks met oefeningen om de motorische ontwikkeling van het kind te stimuleren. Door de spelletjes leren de kinderen, doen ze ontdekkingen en hebben ze plezier. Tegelijkertijd ontwikkelen ze hun vaardigheden en creatieve mogelijkheden. 

Spelen is leren

Doordat de kinderen voorwerpen in hun handen hebben en in een gesprekje tot nadenken worden aangezet, ontdekken ze de eigenschappen van deze voorwerpen en de onderlinge relaties. Zo kunnen ze deze groeperen, vergelijken, problemen oplossen, en leren ze spelenderwijs tellen en rekenen.

Ontwikkeling van de taal

Door verhaaltjes, rijmpjes, liedjes en  rollenspel leren ze woorden duidelijk uit te spreken. Dit type activiteit vergemakkelijkt de ontwikkeling van de luistervaardigheid, het begrijpen en het vermogen zich mondeling uit drukken.  

Elke leeftijdsgroep
Bij Kid's Garden krijgen de kinderen in kleine groepjes individuele aandacht. 

Zo wordt ook de ontwikkeling van de individuele capaciteiten vergemakkelijkt en een volledige en integrale vorming van elk kind bereikt. Ze krijgen structuur en rust in een gezellige, veilige omgeving.
Elke leeftijdsgroep heeft een eigen programma: 

Bobby (0-1 jaar)

Lotje (1-2 jaar)
Nico (2-4 jaar) 

Tweetalig

Wanneer een kind al in zijn eerste levensjaren met een vreemde taal kennis maakt, zal het later gemakkelijker en sneller talen leren. Op Kid’s Garden kunnen zij op zeer jonge leeftijd op een speelse manier een andere taal ontdekken. Voor ouders die hierin interesse hebben trekken we dagelijks half uur uit voor naar keuze Engels of Spaans.   


De projecten zijn zo opgezet dat de kinderen op een natuurlijke manier met deze taal kennismaken. Dit gaat door taalkundige onderdompeling, net zoals ze hun moedertaal leren. Ze krijgen geen les in een andere taal, maar ze leren in het Engels of Spaans over de omgeving die ze kennen: de school, het gezin, de jaargetijden, de belangrijke feesten...  


Ook ontwikkelen zij zo hun communicatieve vaardigheden. 
We werken met de projecten Hello Sally voor de 2 tot 3 jarigen.

Voor het Spaanstalig project werken we met Hola Lola (2-3 jaar).

Muzikale vorming

Kinderen leren klanken te onderscheiden door te zingen, naar muziek te luisteren en muziek te maken. We zingen samen kinderliedjes maar brengen de kinderen ook in contact met klassieke muziek. Door daarnaar te luisteren ontwikkelen zij hun auditief onderscheidingsvermogen, hun creativiteit, verbeeldingskracht en gevoeligheid voor schoonheid. 

Emotionele veiligheid

Zeer jonge kinderen leren door spel, door het actief verkennen van hun omgeving en vooral door interactie met de belangrijke volwassenen in hun leven. 
Wij geven de kinderen in kleine groepjes individuele aandacht met een goed afgestemd aanbod dat aansluit bij de natuurlijke ontwikkeling van ieder kind,
zodat het nooit geforceerd wordt iets te doen waar het nog niet aan toe is.
Zo krijgen ze structuur en rust in een gezellige, veilige omgeving. 

Touchscreen 

Het touchscreen is een onderdeel van het dagelijks leven in Kid's Garden. Het wordt gebruikt voor de talen en ook om de ontwikkeling van muzikale en artistieke creativiteit te stimuleren. Het maakt de lessen dynamischer waardoor de motivatie bij de kinderen toeneemt.

De flashcards hebben een uiteenlopende culturele inhoud met exacte informatie, cijfers, woorden en beelden. Het kind ontwikkelt zijn concentratievermogen en zijn geheugen, en het breidt zijn woorden-schat en kennis uit.   

De hoeken zijn ingedeeld in verschillende activiteitenzones, elk met hun sociale en persoonlijke ontwikkelingsgebieden. Ieder kind kan zijn eigen keuzes maken: wat het gaat doen, alleen, of met anderen. Alleen al het maken van deze keuzes is belangrijk voor zijn ontwikkeling. Het geeft autonomie. Tegelijkertijd bevordert het spelen met anderen het functioneren in de groep. Het kind kan groeien in weerbaarheid, zelfvertrouwen, flexibiliteit en creativiteit bij het omgaan met verschillende situaties.

Volgen

Kid's Garden Bemelergrubbe 15, 6226 NK Maastricht   
06 41646007 - info@kidsgardenmaastricht.nl

  • facebook kidsgardenmaastricht

©2020 Kid's Garden